Intaba Yase Dubai – Sbali Lyrics

sbali intaba yase dubai lyrics

ADVERTISEMENT

Intaba Yase Dubai Sbali Lyrics

{Intro}
Uma ngingakuxoxela indab’ongayazi
Ngicela ungathwali izandl’ekhanda, ngicel’ungamangali
Mina ngingakuxoxela indab’ongayazi
Engakuthwalisa izandla ekhanda, ngicel’ungamangali

Sengahlale ngiphethe isthombe sakho ephaketheni
Ngoba ngihlale nginethemba ukuthi ngizokubona
Sengahlale ngphethe isthombe sakho ephaketheni
Phela inhliziyo iyagxumagxuma mangikbona

{Chorus}
Uyajabula umphefumulo, kimi ufana nesbuko
Engath’ungahlala useduze nami
Uz’ungkhonzele kubafwenu
Uz’ubaxoxele ngeliny’ilanga ngizoba usbali
Ngifuna ukuba usbali
Lentombi kumele kube ngeyami
Ngifuna ukuba usbali
Lentombi kumele kube ngeyami

{Verse 1}
Mina uma ngivuka we dali
Ngicabanga wena ekhanda lami
Ngiyazi uyazibuza ke manje
Ukuthi why ngingakuqondi ngikutshele lendaba
Hay ukuthi ngiyakusaba
Indlela engikuhlonipha ngayo
Angifuni uthi nginamanga
Lento into eyenzakalayo
Ukube nginamandla bengizovele ngiyifake emaphepheni
Uvele udume umhlaba wonke njengosheleni
Ngihlanyiswa isithombe sakho lesi engisiphethe ephaketheni lami
Isona esingenza ngbone impilo esangihlalele emhlabeni
Mina anginalutho esandleni
Ngizokupha okusenhlizweni yami ungunaphakade
Bahlale bengibuza abangani
Bethi why ngingasiloyi lesithombe sakho?

[Chorus]
Uyajabula umphefumulo, kimi ufana nesbuko
Engath’ungahlala useduze nami
Uz’ungkhonzele kubafwenu
Uz’ubaxoxele ngeliny’ilanga ngizoba usbali
Ngifuna ukuba usbali
Lentombi kumele kube ngeyami
Ngifuna ukuba usbali
Lentombi kumele kube ngeyami

{Verse 2}
Sengiqala ukulibuka nangamehlo enqondo usuku lwamalobolo
Obvious ngzobe senginemali eningi , nigyow spenda wonke umholo
Usuyongixolisela kwabomndeni , mina angizwani neyikoloto
Mina ngiyabhadala
Sengisho ukuthi noma bengakhalanga
Uthando lwakho lufana no “Amen” enhlizweni yami
Lufika njalo mangithandaza
Ngiye ngithi mhla ngayeba inhliziyo yakho
Ngalolosuku kuyogijima iveni
Umjuluko uyobe uzehlela ebusweni kubafwenu
Mhla ngidla amanzi e-orintshi
Sekumele babize umfana omncane ngo sbali
Isimo sobe siphoqa ngalesosikhathi kuyobe kuymina oholile
Angibona laba abathi khona abazokwenza khona i-chappies uma isiphelile hey mina

{Chorus}
Uyajabula umphefumulo, kimi ufana nesbuko
Engath’ungahlala useduze nami
Uz’ungkhonzele kubafwenu
Uz’ubaxoxele ngeliny’ilanga ngizoba usbali
Ngifuna ukuba usbali
Lentombi kumele kube ngeyami
Ngifuna ukuba usbali
Lentombi kumele kube ngeyami

{Bridge}
Uma ngingakuxoxela indab’ongayazi
Ngicela ungathwali izandl’ekhanda, ngicel’ungamangali
Mina ngingakuxoxela indab’ongayazi
Engakuthwalisa izandla ekhanda ngicel’ungamangali

{Outro}
Ngifuna ukuba usbali
Lentombi kumele kube ngeyami
Ngifuna ukuba usbali
Lentombi kumele kube ngeyami

sbali intaba yase dubai lyrics

ADVERTISEMENT

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *